TOP
Image Alt

Istanbul – 4 noćenja

Istanbul – 4 noćenja

po osobi / aranžmanu
(0 Reviews)
ISTANBUL – jedini grad na svetu koji se prostire na dva kontinenta, nekadašnja prestonica 3 velika carstva: Rimskog, Vizantijskog i Otomanskog. Leži na Bosforu koji  odvaja evropski deo Turske od njenog azijskog dela. Prvo je bio poznat kao Vizantion, kasnije kao Konstantinopolis i konačno kao Istanbul. Ne propustite da upoznate najslavniju građevinu Aja Sofiju koju je u 6. veku podigao imperator Justinijan i koja je služila kao najveći hrišćanski hram na svetu. Danas je najpoznatiji muzej u Turskoj.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. Dan BEOGRAD
Polazak grupe iz Beograda u 17h sa parkinga muzeja 25 maj-kuća cveća. Noćna vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama za odmor.
2. Dan ISTANBUL
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Golden most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče… Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.
3. Dan ISTANBUL
Doručak. Slobodan dan za individualne aktivnosti. Fakultativno: Obilazak Dolmabahče palate. U popodnevnim časovima fakultativni odlazak u Vaseljensku patrijaršiju i na krstarenje Bosforom. Slobodno vreme. Noćenje.
4. Dan ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula u pratnji lokalnog vodiča – Plato Topkapi (Plava Džamija, Aja Sofija, Dvorac Topkapi). Slobodno popodne. Fakultativno: U večernjim časovima odlazak u restoran sa orijentalnom muzikom. Noćenje.
5. Dan ISTANBUL
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni izlet Pjer Loti i minijaturk park. Obilazak Ejup džamije (grob i turbe Mehmed Paše Sokolovića), odlazak na prelepi vidikovac sa žičarom Pjer Loti, odakle se pruža neverovatan pogled na ceo Istanbul. Nakon toga odlazak u Minijaturk park u kom se nalaze makete svih značajnijih istorijskih objekata u celoj Turskoj. Povratak u hotel. Slobodno popodne. Noćenje.
6. Dan ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativno izlet u azijski deo Istanbula sa posetom Prinčevskim ostrvima (u zavisnosti od vremenskih prilika). Polazak za Srbiju oko 18:00h. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.
7. Dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
*SIGURNI POLASCI IZ NOVOG SADA (LOKOMOTIVA) – DOPLATA 15 €, ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA), KRALJEVA (KOD KEJA) - DOPLATA 20 € I KRUŠEVCA (PREKO PUTA AUTOBUSKE STANICE) – DOPLATA 15 €. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD (putnici iz Novog Sada) ILI DO POJATA I NAZAD (putnici iz Čačka, Kraljeva i Kruševca).
SPECIJALNA PONUDA JE OGRANIČENA NA MAKSIMALNO 20 PUTNIKA PO POLASKU.
Popusti i doplate:
-  deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 €,
-  putnici koji ulaze u Nišu i Pirotu imaju popust 10 €,
-  putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 40 € ( na upit ),
-  doplata za 1/1 sobu 60 €.
Aranžman obuhvata:
-  prevoz turističkim autobusom (AC, TV, dvd),
-  smeštaj u hotelu sa 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom (švedski sto),
-  smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
-  usluge pratioca grupe,
-  usluge lokalnog vodiča,
-  panoramsko razgledanje grada,
-  troškovi organizacije putovanja.
Aranžman ne obuhvata:
-  fakultativne izlete ,
Cene fakultativnih izleta ( cene fakultativnih izleta su podložne promeni ):
-  Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 35€ (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča. U obilazak nije uključena poseta hamamu),
-  Vaseljenska patrijaršija i Krstarenje Bosforom – 20€ (cena obuhvata obilazak patrijaršije, vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča),
-  Obilazak Dolmabahče palate – 30€ (cena obuhvata ulaznice za palatu i usluge vodiča. U obilazak nije uključena poseta hamamu.),
-  Tursko veče - 30€
-  Azijski deo Istanbula sa posetom Prinčevskim ostrvima – 30€
-  Poseta plaži i kupanje na Prinčevskim ostrvima – 20€
-  Pjer Loti i minijaturk park - 15€
Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.
 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja, licenca OTP 80 / 2020 kategorije A 40 od 31.01.2020.

Za ulazak u R. Tursku rok važenja putne isprave mora biti najmanje 6 meseci od dana ulaska u R. Tursku.
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju zemlje u koju putuju. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Napomena za prtljag:
Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 20 eur.
You don't have permission to register