Uputstvo:

1. Izaberite destinaciju a klikom na polje možete izabrati i vrstu putovanja, oblast, kategorizaciju i hotel
2. Izaberite datum dolaska i odlaska
3. Izaberite broj noćenja
4. Kliknite SEARCH – ukoliko ste u polju destinacija ostavili samo Grčka, ispod tabele pojavice se lista hotela sa svim propratnim informacijama
5. Ukoliko putuju sa Vama, izaberite broj dece, kao i njihovu starost unoseći za svako dete posebno
6. Izaberite uslugu
7. Kategoriju sobe
8. Kliknite SEARCH

Za sve dodatne informacije i rezervaciju obratite se na telefon 018 / 31 00 777